16071802   IQ58/07 Karastan Pruitt-Igoe Housing Maison Bordeaux Ur-Ottopia House Palace of Ottopia House for Otto 5, 6, 7 Maison Millennium 002 Villa Skeleton Good-Bye House Sober House 2 House of Shadows Bye Gooding Trice House Gooding Trice Villa Trivilla Savoye Villa Plus Ultra Courthouse Plus Ultra Villa Savoye Shadowed Savoye Shadows Annexation plans   6458i09

15033001   atypical architecture plans 11060802   3392ui06
14101501   domestic architecture plans @ Pruitt Igoe NNTC   2080i33

14050401   plan 22002   2317i05
07110402   axonometrics perspectives   2317i04
01112517   perspectives   2317i03
01112516   plan   2317i02
01112513   model   2317i01