16071802   IQ58/07 Karastan Pruitt-Igoe Housing Maison Bordeaux Ur-Ottopia House Palace of Ottopia House for Otto 5, 6, 7 Maison Millennium 002 Villa Skeleton Good-Bye House Sober House 2 House of Shadows Bye Gooding Trice House Gooding Trice Villa Trivilla Savoye Villa Plus Ultra Courthouse Plus Ultra Villa Savoye Shadowed Savoye Shadows Annexation plans   6458i09

16070805   IQ63s08 Good-Bye House Cut & Paste Museum plans   6830i05

15122603   site plans model   2345i07   b   c

15070101   analogous buildings plans   2286i08
15063001   analogous buildings plans   2286i07

14120609   NNTC Hejduk plans   2197i14

14120101   collection of domestic elevations   2080i36

14101901   elevation model   2345i06
14061402   perspective   2345i05
14051703   plan 22002 context   2345i04
13090802   plan Campo Rovine   2345i03
040717b   perspective model   2345i02
040715a   model   2345i01