16071802   IQ58/07 Karastan Pruitt-Igoe Housing Maison Bordeaux Ur-Ottopia House Palace of Ottopia House for Otto 5, 6, 7 Maison Millennium 002 Villa Skeleton Good-Bye House Sober House 2 House of Shadows Bye Gooding Trice House Gooding Trice Villa Trivilla Savoye Villa Plus Ultra Courthouse Plus Ultra Villa Savoye Shadowed Savoye Shadows Annexation plans   6458i09

16031705   plan model site plan 2200x1100 Ury IQ61   2385i06

15070101   analogous buildings plans   2286i08
15063001   analogous buildings plans   2286i07

14052005   plan 22002   2385i05
13021905   elevation   2385i04

09010801   Villa Savoye derivatives plans   3392oi01

07081605   perspectives   2385i03
07081604   model   2385i02
07081602   model development perspectives   2385i01   b