piranesi

Catalogo

1   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   zCATALOGUS OPERUM
QUAE IN MAGNA CAMPI MARTII
ICHNOGRAPHIA DESCRIPTA SUNT
Additis au&oribus, & monumentis, ex quibus illorum notitia deprompta est.AEdes AEsculapii in Insula Tiberina. Valer. lib.1.i. cap. 8. Ovid.Fast. lėb. i . & Metamorphos. lib. 15. Epitom. lib.11. T. Livii, Sex. Aurel. Victor. de vir. illustr. cap. 22. De hac aede vide Caput III, art. II.

AEdes Apollinis in Foro Olitorio . Liv. lib.4,7,27 & 34. Ascon. in Toga Candida, & in Orat. in C. Anton. & L. Catilin. Plin. lib. 36. cap.5. P. Vict. Reg. ix. Urbis. Recensctur Cap.III. art.v.

Bellona . Liv. lib. io. &* a 8. Ovid. Fajlor. lib. 6. Senec. lib. 1 . de Clementia cap. 1 2. Plin. lib . 3 $ • cap. 3 . P lutarci), in Sylla , & in Cicerone, P. Vi SI. Reg. ix. Urb. Hujus adis mentio fir Cap.m. arr.vr.

Fauni in Infula Tiberina . Liv. lib . 3 3 . Oiid. Fajėor. lib. 1. & 1. Vitruv. lib. 3. cap. 1. Recenfetur Cap.m. artic. 1.

Fortuna Equcilris . Liv. lėb.\x. Vitruv. lib. 3. cap.i. De ha^ ade agitur. Cap. iv. art.nr.

Herculis Cullodis. Ovid. Fajėorum lib. 6. P. ViSlor. Reg. Urb. ix. De hac ade mentio fėt . Cap.iv. art. ix.

Herculis Mufarum . Ovid. Fajėorum lib. 6. Martial. lib.f. epigr.jo. Plin. lib. 5 f. cap.10. Sueton. in Augujėo cap. 19. P lutar eh. problem. $ 9. Eumen. in orat. prō repar. Jchol. & fragmentum marmoreum veter . lebnographia Urb . Tab.xvr. num. ili. De hac ade vide Cap.m. art. vii.

Jani ad forum Olitorium . Tacit. Annal. lib. 2. Plin. lib. 36. cap.$.

Jovis Licaonii in Infula Tiberina. Ovid. Fajėor. lib. 1. Liv. lib. 34. Vitruv. lib. 3. cap. 1. iEdes hac re- cenfetur Cap. ni. arr. 11.

Jovis, & Junonis in Porticu Otėavia . Patercul. lib. 1. cap. II. Plin. lib. 36. cap. S. & fragmentum marmoreum 'veteris Icionographice Urbis Tab.xvi. num. 111. De utraque vide Cap. iv. art. vi. Exftant hodie rudera adis Junonis, qua fcenographice exhibentur Tab. xix. T/de,Porticus O&avia .Neptuni in Circo Flaminio . Liv. lib. 30. Infcriptio ex Maritano relata Cap. iv. art. XII. quo recenfetur hac ades .

Spei in foro Olitorio . Liv. lijb.xi. 24. &2f. Diodor, lib. fo. Tacit. Annal. lib. 2.

Veneris in Hortis Sallullianis . Sex. Rufus , & P. , Vi- Slor Reg. Urb. vi. infcriptio , epux fubjicitur , Ful- vio felle , reperta , quo loco ades ipfa deferipta eli Tab. vili, five parr. m. magna Ichnographia Campi Martii .
Hcec pagina cum in feytp. colligetur poji Tal.X.
M. AVRELIVS. PACORVS. M. COCCEIVS. STRATOCLES AEDITVr. VENERIS. HORTORVM. SALLVSTIANO R VM BASEM. CVM. PAIMENTO. MARMORATO. DEANAE D. D.

Aedicula Capraria. Sex. Rufus, & P. ViBor Reg. Vrhis vir.

Alvei aquarum . Vide , Lacus .

Amphitheatrum Statilii Tauri. Sueton. in Angujio cap.x 9 . in Caligula cap. 18. Dio lib. S 1. Sex. Rufus , & P. Vi - Slor Reg. ix. Urbis , Amphitheatrum hoc recenfetur Cap. v. art. m.

Aqua Alexandrina . Ael. Lamprid. in Alexandro Severo , De hac vide Cap. vi. art. xm.

Ara Martis . Liv. lib, 40. Fejėus rejėitutus a Scaligero in lege “Piuma de fpoliis , lit. S. P lutar ch. in Marcello, Serv. in lib.6. Aenid. Recenfetur Cap. 11. art. 1.

Neptuni in Circo Flaminio . Liv. lib. 28. & 40. Recen-ŧ fetur Cap. iv. arr. xii.

Ars duodecim Jano dicatte in Regione xiv. live Tranhiŧ berina . P. ViSlor ead. Reg.

««««

»»»»


www.quondam.com/53/5391.htm

Quondam © 2018.08.15