piranesi

Catalogo

1   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   zCATALOGUS OPERUM
QUAE IN MAGNA CAMPI MARTII
ICHNOGRAPHIA DESCRIPTA SUNT
Additis au&oribus, & monumentis, ex quibus illorum notitia deprompta est.Area Martis in Vaticano . Cic. ad Attic. P .ViSlor Reg. xiv. Urbis .

Septimiana . P. ViSlor Region. xiv. Urbis .

Arcus Divi Claudii . Ex ejus ruderibus , fragmento mar- morea inferiptionts , de quibus Cap.vi. art. 11.

Du&us aqua? Virginis . Frontin. de ayuaduSl. a Poleno re- j́itutus art. 22. Vifuntur humi deprclfi cum monu- mento Claudii Aug. a quo reflituti funt locis iis, qui in Tab. n. notantur num. 2 9. inTab.m. num. 3 1.32. &3 3. hifque numeris recenfenrur in Indice qui Tab. ipfam infequitur . Prteterea vide Cap. v. art. ix. & Tab.xx.in qua fcenographice deferipti funt.

Gordiani . Sex. Rufus Reg. Urbis vii. De hoc mentio fit Cap. vi. art.i s.

Gratiani, Valentiniani , & Theodofii . Ex ruderibus , & inferiptione , relatis Cap vi. arr.xvin. tejlibus Alar- li ano , Pjardino lib.6. cap. 2.

M. Aurelii . Ex ruderibus , &* anaglyphis , Alexandro VII. Pontifce, egejlis e loco , qui Tab.m. & indice eam infe- quente notatur num.2 9. Recenfentur autem Cap.vi. art.xj. & ollenduntur fcenographice in Tab.xxxvi.

M. Aurelii , & L. Veri. Sex. Rufus , O* P. ViSlor Reg. Urb. vii. Recenfentur Cap. vi. art. xi.

Novus . Sex. Rufus, & P. ViSlor Reg. Urbis vn.

Pompeii Magni . Ex Fulvio .Tiberii. Sueton. in Claudio cap.11. Recenferur Cap.vi. art. 11.

Agnlztum . Serv. in lih. 7. sEneid. Liv. hh I . Varṛ lih .4 Martini. Uh. 1. 3. CP ult. lih. z. epigr. 17. Recenfetur Cap. 11. art. iv.

B Alinea: privata; . Martini, lih. 1. epigr. 1 4. ^78. //£.6. epigr.zó. lib.9. epigr.jy. lih. io. epigr.79. lih . I l.epigr.yz. Sex. Rufus , P. Fir'̀?. in Regionih. Urhis .

Publica: . Aelius Lampridius in Alexandro Severo, Ael. Spartian. in Hadriano .

Venales . JV*. &»/«* , dP P. F 7 #. in Regionih. Urhis .

Balnea Stephani. Martini, lih.ii. epigr. } 3. Vide , Domus Martialis .

Balilica Caji 9 & Lucii. Sueton. in Augtflo cap. 29. Re- cenfetur Cap.m. art. ni. Exllant rudera , qua: notantur Tab.m. & indice , qui eam infequitur , num. 64. Ollenduntur autem Scenographice Tab.xiv. Si. xv.

Marciana & Matidia. P. ViEtor Reg. ix. Urhis . Recenletur Cap. Vi. art. vi. & vii

Neptuni . Ael. Spartian. in Hadriano . Vide , Porticus Neptuni .

Pompejana . Vide , Theatrum Pompeii .

««««

»»»»


www.quondam.com/53/5391b.htm

Quondam © 2018.08.15